Grzegorz

„W piątkową noc, tuż po dwudziestej drugiej, publiczność mogła wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. Koncert zespołu Projekt Volodia z udziałem Mirosława Baki otarł się o doskonałość. (…) Wspierani przez Mirosława Bakę, stworzyli niecodzienny spektakl wysokich lotów. (…) Ogromną przyjemność słuchaczom zawsze sprawia koncert z żywymi instrumentami, brzmią one jakoś donioślej niż z „taśmy”. Dodajmy jeszcze do tego undergroundową treść i mamy czystą aurę Biesiady. Swobodę i lekkość tej nocy można było odczuć po niektórych momentach, gdzie muzycy pozwalali sobie na solowe popisy oraz wplecione sceny niejako aktorskie, a w rzeczywistości będące naturalnym elementem, wychodzące same z siebie….”