Pocztówka ze Lwowa

45,00 

 Lwów to obok Warszawy miasto, któremu poświęcono najwięcej piosenek z wszystkich polskich miast.

Mieszkańców Lwowa po zakończeniu II Wojny Światowej przesiedlono w znacznej mierze na tereny obecnej zachodniej Polski, głównie do Wrocławia, gdzie na jego rynek „przesiedlony” został również ze Lwowa pomnik Aleksandra Fredry.

Zatem nic dziwnego, że to właśnie grupa Projekt Volodia rodem z Wroclawia sięgnęła do bardzo bogatego zbioru lwowskich piosenek, nie tylko z okresu 20-lecia międzywojennego, ale również tych napisanych w późniejszym czasie przez twórców, rodowitych Lwowiaków – już na emigracji.

Mamy nadzieję, że piosenki umieszczone na płycie przyczynią się do przybliżenia młodszym pokoleniom tamtejszej kultury, a pamiętającym przedwojenny Lwów – że Wrocław nie zapomina o korzeniach jej znacznej części mieszkańców.

Projekt Volodia

Kategoria:

Opis

Pocztówka ze Lwowa
2020 – Fundacja Pieśniarze